Uslovi koriscenja i prodaje

Uslovi korišćenja i prodaje

Pročitajte pažljivo uslove korišćenja i prodaje- ukoliko pristupite ovom sajtu i nastavite sa njegovim korišćenjem, smatra se da ste sa njima u potpunosti saglasni.

Prodaja robe putem internet sajta www.komleko.rs/shop/ obavlja se u okviru registrovane delatnosti PR proizvodnja ostalih prehambrenih proizvoda KOMLEKO, Beograd, Kraljice Katarine 78, mat.br. 65883562, PIB: 112115232, šifra delatnosti 1089., telefon: 063/288991

Roba koja se prodaje putem internet sajta www.komleko.rs/shop/  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.

Prodajna cena robe je naznačena uz svaki artikal na stranici.

Fotografije proizvoda su verni prikaz njihovog izgleda i moguća su minimalna odstupanja.

Akcije I popusti

Mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja se u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet stranici www.komleko.rs.

Plaćanje

Potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.komleko.rs/shop/ može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i uplatom na račun firme.

Povraćaj sredstava I reklamacije

U slučaju da tokom prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da možemo, s vremena na vreme, da revidiramo, izmenimo i ažuriramo podatke, informacije, usluge i resurse koji se nalazi na ovom sajtu i to bez ikakve prethodne najave i bez obaveze da obavestimo bivše, trenutne ili potencijalne korisnike i posetioce sajta. Takođe, možemo obustaviti, povući ili promeniti sve podatke ili bilo koji deo podataka sa sajta bez prethodne saglasnosti i najave.

Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog sajta na svoju sopstvenu odgovornost. Mi nećemo biti odgovorni ukoliko iz bilo kog razloga naši sajt bude nedostupan u bilo kom trenutku ili periodu, kao ni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili krivično – kaznenu štetu ili troškove koji proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti da koristite ovaj sajt. Takođe, mi ne možemo biti odgovorni za bilo koju promenu podataka na ovom sajtu i promenu sadržaja ovog sajta od strane neovlašćenih lica.

Ovi uslovi korišćenja, kao i uslovi poslovanja i politika privatnosti su regulisani zakonima Republike Srbije.

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme. Zahvaljujemo Vam na poseti našem sajtu.